3D

(30 (produkter)

Ett kännetecknande drag av en 3D-bild är känslan av tredimensionellt rum. Djupkänslan gör att det verkar vara möjligt att ”gå in” i bilden, i dess rum. När bilden visar en stad kan du känna stadens pulserande rytm och om det är skor så känner du dess lukt och fräschhet. Varje 3D-bild gör att rummet där den finns verkar vara större än i verkligheten.

Färgsättning
Rensa
pixel