Kultur

(54 (produkter)

Konsten är materiell kultur och kulturen är ett uttryck för människans behov att visa känslor, världsåskådning, tankar. Varje bild har en subjektiv karaktär, val av objekt och sättet hur objektet avbildas beror på den individuella inställningen.   Objektet utgörs av ett föremål, abstraktion, figur eller natur. De bär alltid med sig känslor och intryck, överför stämningar och ofta den dolda kunskapen om människan och världen. Dekorationer i denna avdelning utgör den riktiga kunskapskonsten.

Format
Rensa
Färgsättning
Rensa
pixel