DOMAIN: SE
GEOIP: US
Wybierz kraj
Česko
Česko
Danmark
Danmark
Österreich
Österreich
Deutschland
Deutschland
United States
United States
España
España
Belgique
Belgique
France
France
Magyarország
Magyarország
Italia
Italia
Nederland
Nederland
Polska
Polska
Portugal
Portugal
România
România
Slovensko
Slovensko
Sverige
Sverige
Handla säkert
Idosell security badge

Privat- och cookiepolicy

Innehållsförteckning

 1. Allmänna bestämmelser
 2. Syfte, omfattning och föremål för behandling av uppgifter samt personuppgiftsmottagare
 3. Cookiefiler och driftdata
 4. Rättigheter av personer vars personuppgifter behandlas
 5. Behandlingstid
 6. Samtycke för publicering av frågor
 7. Upphovsrätter
 8. Slutliga bestämmelser

Allmänna bestämmelser

 1. Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in via webbshopen är Leszek Błahyj som driver näringsverksamhet under firman Błahyj Leszek ARTTOR s.c med säte i Gostkowo på Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, Polen, NIP-nummer (skattenummer): 8792621436, REGON-nummer (statistiskt nummer): 340731016 samt Waldemar Błahyj som driver näringsverksamhet under firman ARTTOR s.c Waldemar Błahyj med säte i Gostkowo på Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, Polen, NIP-nummer (skattenummer): 8792621436, REGON-nummer (statistiskt nummer): 340731016, vilka gemensamt driver näringsverksamhet under firman ARTTOR WALDEMAR BŁAHYJ I LESZEK BŁAHYJ SPÓŁKA CYWILNA (ENKELT BOLAG) med säte i Gostkowo på Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, Polen, NIP-nummer (skattenummer): 8792621436, REGON: 340731016, e-postadress: kontakt@arttor.se - nedan kallad ”Personuppgiftsansvarig” som samtidigt är tjänsteleverantör åt Webbshopen och Säljaren. Kontaktuppgifter till Ansvarig för era personuppgifter som kunder anges nedan:

  Leszek Błahyj, Waldemar Błahyj
  Gostkowo 19
  87-148 Łysomice
  e-postadress: dane.osobowe@www.arttor.se

 2. Kundernas personuppgifter behandlas med iakttagande av reglerna i Europarlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (dataskyddsförordningen) - nedan kallad ”GDPR” samt tillämpliga nationella regler, dvs. bl.a. lagen om skydd av personuppgifter av den 10 maj 2018 (Polsk författningssamling Dz. U. pos. 1000 med senare ändringar) samt lagen om elektroniska tjänster av den 18 juli 2002 (Polsk författningssamling Dz. U. 2017 pos. 1219 med senare ändringar).
 3. Personuppgiftsansvarig iakttar en särskild noggrannhet för att skydda intressen av personer som avses med uppgifterna och i synnerhet ser till att de uppgifter som samlas in behandlas enligt lag och samlas in i bestämt, lagenligt syfte samt inte vidarebehandlas i strid mot detta syfte. Behandling av personuppgifterna av Personuppgiftsansvarig är sakligt korrekt och adekvat för de syften som uppgifterna behandlas för. Personuppgifterna lagras i en form som gör det möjligt att identifiera personer som avses med uppgifterna ej längre än det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.
 4. Personuppgiftsansvarig skyddar uppgifterna mot att de görs tillgängliga eller avslöjas för obehöriga personer, mot förlust, förstörelse eller obehörig modifiering genom användande av erfordrade system - och tekniska skydd.
 5. Med de i Privatpolicyn använda begrepp avses:
  1. Kund – pen fysisk, juridisk person eller organisatorisk enhet som inte är juridisk person men som enligt gällande föreskrifter har rättskapacitet och som lämnar in Beställning i Webbshopen.
  2. Användare – varje person som använder Webbshopens sida och som kan bli mottagare för elektroniska tjänster eller som Försäljningsavtal kan ingås med;
  3. Webbshop (Butik) – webbtjänst tillgänglig på adressen www.arttor.se där Kunden kan lämna in Beställningar;
  4. Säljare – Leszek Błahyj och Waldemar Błahyj vilka gemensamt driver näringsverksamhet under firman ARTTOR WALDEMAR BŁAHYJ I LESZEK BŁAHYJ SPÓŁKA CYWILNA (ENKELT BOLAG) MED SÄTE I GOSTKOWO registrerat vid Centrala registret och informationen om näringsverksamhet som för av näringsministern med verksamhets- och delgivningsadress: Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, Polen, NIP-nummer (skattenummer): PL 8792621436, REGON: 340731016, , e-postadress: kontakt@arttor.se;
  5. Försäljningsavtal – avtal om försäljning av varor i enlighet med Civillagen som ingåtts mellan Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj s.c.och Kunden med användande av Butikens webbtjänst;
  6. Beställning – Kundens viljeförklaring med avsikt att direkt ingå Försäljningsavtal som i synnerhet anger typ och antal av varor.

Syfte, omfattning och föremål för behandling av uppgifter samt personuppgiftsmottagare

 1. Vid varje tillfälle är syfte, omfattning och personuppgiftsmottagare beroende av de aktiviteter som Kunden utför i Webbshopen.
 2. Personuppgiftsansvarig behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja Försäljningsavtalet och som frivilligt uppgetts av Kunden vid skapandet av kundkontot i Webbshopen i syfte att göra en beställning i Webbshopen.
 3. VVid varje tillfälle anges omfattningen av de personuppgifter som är nödvändiga för att ingå Försäljningsavtalet i förväg på Webbshopens sida.
 4. Kunden kan vid registrering eller vid ett senare tillfälle ge sitt samtycke till att få nyhetsbrev skickat till angiven e-postadress. Ovanstående samtycke är jämställt samtycket för behandling av personuppgifter av Personuppgiftsansvarig i syfte att genomföra direkt marknadsföring av egna produkter samt elektroniska utskick av handelsinformation enligt lagen av den 18 juli 2002 om elektroniska tjänster till den angivna e-postadressen. Samtycket är frivilligt och kan när som helst tas tillbaka av Kunden genom att man väljer alternativet ”Avprenumerera” som finns på Webbshopens sida i platsen för aktivering av nyhetsbrevtjänsten eller genom information till Personuppgiftsansvarig som skickas till e-postadressen: dane.osobowe@www.arttor.se
 5. Personuppgiftsansvarig behandlar Kundernas personuppgifter för:
  1. att ingå och fullfölja ett Försäljningsavtal eller avtal om utförande av Elektronisk tjänst samt för att handlägga reklamation (art. 6 1b st. i GDPR, dvs. behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett avtal där personen som avses med uppgifterna är part eller för att vidta åtgärder på begäran av personen som avses med uppgifterna innan avtal ingås);
  2. direkt marknadsföring av Personuppgiftsansvariges egna produkter eller tjänster (art. 6 1a st. i GDPR, dvs. personen som avses med uppgifterna har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna i ett eller fler bestämda syften);
  3. marknadsförings- analytiska och statistiska aktiviteter som utförs både av Personuppgiftsansvarig eller dennes samarbetspartners (inkl. de som omnämns i punkt 11 nedan) samt andra aktörer (sk. tredje parter) med vilka Personuppgiftsansvarig samarbetar (art. 6 1f st. i GDPR, dvs. behandlingen är nödvändig för de syften som framgår av personuppgiftsansvariges eller tredje parters rättsligt berättigade intressen).
 6. Mottagare av personuppgifter av Webbshopens kunder utgörs av aktörer som utför tjänster i samband med fullföljandet av Försäljningsavtalet. Personuppgiftsansvarig tillgängliggör endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en viss åtgärd inom ramen för Försäljningsavtalet:
  1. vid Kunder som i Webbshopen väljer leveranssätten försändelse med post eller budfirma, tillgängliggör Personuppgiftsansvarig Kundens personuppgifter till vald fraktare eller mellanhand som genomför frakten på Personuppgiftsansvariges uppdrag, dvs.:
   • GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND SP Z O O, Tęczowa 10, 62-052 Głuchowo, Komorniki, Polen
   • DHL - DHL Parcel Polska Sp. Z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, Polen
   • DPD Polska Sp. z o.o., Mineralna 15, 02-274 Warszawa, Polen
  2. vid kunder som i Webbshopen väljer betalningssätten elektronisk betalning eller betalning med betalkort tillgängliggör Personuppgiftsansvarig Kundens personuppgifter till vald operatör som betjänar ovanstående betalningar i Webbshopen, dvs.:
   • Paypal - PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5th Floor 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
   • Payu – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polen
  3. Personuppgiftsansvarig tillgängliggör personuppgifter till företaget som betjänar webbshopens IT-system, dvs.: IAI S.A. med säte i Szczecin, ul. Piastów 30, 71-064 Szczecin.
 7. Personuppgiftsansvarig tillämpar inte mekanismer som innebär automatiserat beslutsfattande, i synnerhet profileras inte personuppgifterna enligt art. 13 punkt 2f i GDPR.

Cookiefiler och driftdata

 1. Webbshopen Carmager samlar inte in några uppgifter automatiskt med undantag för uppgifter som finns i cookiefilerna under användandet av butiken.
 2. Cookiefiler (kakor) är små textinformation i form av textfiler vilka skickas från webbshopens server och sparas samt lagras hos Webbshopens besökare (ex. på datorhårddisk eller en smarttelefons minneskort – beroende på vilken enhet som används av Webbshopens besökare). De innehåller viss information i samband med kundernas nyttjande av Webbshopen www.arttor.se. Sessionscookiefilerna (tillfälliga cookiefiler) tas bort när man stänger webbläsaren medan de permanenta cookiefilerna lagras även efter att man slutat använda Webbplatsen. Cookiefiler försnabbar och underlättar användningen av Webbshopen.. Detaljerad information om cookiefiler samt deras historia kan hittas här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbkaka. Personuppgiftsansvarig använder cookiefiler framför allt för att tillhandahålla Användaren elektroniska tjänster samt förbättra kvaliteten av dessa tjänster. Av denna anledning utnyttjar Personuppgiftsansvarig och andra aktörer som utför analytiska och statistiska tjänster åt denne cookiefiler genom att lagra information eller få åtkomst till information som redan lagras på Användarens slutenhet (dator, telefon, surfplatta osv.). Typer av cookiefiler som används av www.arttor.se:
  1. Sessionscookiefiler - fungerar endast när kunden bläddrar i webbshopen www.arttor.se webbsida och ser till att den fungerar korrekt samt används av webbshopens server för att lagra information om besökarens aktiviteter vilket innebär att kunden kan komma tillbaka till samma plats på webbsidan efter avbruten anslutning med servern.
  2. Permanenta cookiefiler - finns kvar på kundens enhet efter besök på webbshopen www.arttor.se webbsida vilket innebär att webbplatsen kan spara kundens inställningar vid återkommande besök på webbsidan vilket underlättar navigering och sparar Kundens preferenser (ex. produkter i varukorgen, favoritposter ur sortimentet, språkversion, produkter som är intressanta för kunden osv.).
  3. Tredjepartscookies – (eng. third parties cookies) – dessa är filer som kommer från ex. reklamservrar, servrar tillhörande företag och leverantörer av tjänster (ex. sökning eller kartor som finns på webbsidan) som möjliggör anpassning av den visade webbsidan till kundens preferenser och vanor.
 3. Personuppgiftsansvarig kan utnyttja uppgifter som finns i cookiefilerna under besökarnas användande av Webbshopens sida i följande syften:
  1. identifiera Tjänstemottagare som inloggade till Webbshopen och visa att de är inloggade;
  2. spara Användarnas läge för att anpassa innehållet i den information som tillhandahålles till Användaren med hänsyn till dennes läge;
  3. analyser med avseende på besökarantalet på basis av anonym statistik för att förstå på vilket sätt Användarna använder Webbshopen för att förbättra Webbshopens struktur och funktionalitet;
  4. hjälp med att anpassa de produkter som erbjuds av Personuppgiftsansvarig till användarnas individuella preferenser och verkliga behov, även genom att försnabba produktsökning i Webbshopen samt personifiera kommunikationen och det visade innehållet;
  5. förbättra Webbshopen genom uppskattningar gällande Webbshopens användningsstatistik;
  6. spara produkter som lagts till i varukorgen i beställningssyftet samt upprätthålla Användarens session i Webbshopen;
  7. spara uppgifter från ifyllda Beställningsformulär, enkäter eller inloggningsuppgifter till Webbshopen;
  8. anpassa Webbshopens innehåll till Tjänstemottagarens individuella preferenser (ex. gällande färger, typsnittsstorlek, sidans layout) samt för att optimera Webbshopens användning;
  9. föra anonym statistik som visar på vilket sätt som Webbshopen används;
  10. i fall Personuppgiftsansvarig i förväg inhämtat användarens samtycke, kan Personuppgiftsansvarig använda cookiefiler, tags eller andra liknande funktionaliteter för att få fram information som möjliggör visning av reklam både från Webbshopen och från tredjeparts webbplatser eller på annat sätt på basis av en analys av användarens vanor.
  Personuppgiftsansvarig använder cookiefiler för ovannämnda syften bl.a. i samarbete med:
  1. för att på webbtjänstens webbsidor presentera mediainnehåll som hämtas från en extern webbtjänst:
   • o www.youtube.com (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
   • för att samla allmänna och anonyma statistiska data via analytiska verktyg:
    • o Google Analytics (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
    • o IAI-Shop.com (ansvarig för cookiefiler - IAI S.A. med säte i Polen: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Szczecin)
   • presentation av reklam som är anpassad till Användarens preferenser med användande av verktyget för internetreklam:
    • o Google AdSense (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
    • o Facebook.com (ansvarig för cookiefiler - Facebook Inc med säte i USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; eller Facebook Ireland med säte i Irland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
    • o Ceneo.pl (ansvarig för cookiefiler - Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON 365338986);
    • inloggning till tjänsten med hjälp av ett konto hos någon annan tjänst:
     • o Facebook Connect (ansvarig för cookiefiler - Facebook Inc med säte i USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; eller Facebook Ireland med säte i Irland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
     • o Google (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
     • o LinkedIn (ansvarig för cookiefiler - LinkedIn med säte i USA: 1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085).
    • användning av interaktiva funktioner för att popularisera tjänsten med hjälp av sociala medier:
     • o twitter.com (ansvarig för cookiefiler - Twitter Inc. z siedzibą w USA: 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (ansvarig för cookiefiler - Google Inc med säte i USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
     • o Facebook.com (ansvarig för cookiefiler - Facebook Inc med säte i USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; eller Facebook Ireland med säte i Irland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
     • o Pinterest (ansvarig för cookiefiler - Pinterest, Inc. med säte i USA: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103);
    • presentation av omdömen på Webbtjänstens sidor som hämtas från extern webbtjänst samt i syfte att publicera omdömen om inköpt produkt och/eller Webbshopen samt för att publicera dessa på Webbsidor tillhörande nedan angivna aktörer med i förtid inhämtat samtycke från Kunden (kryssruta under beställningsprocessen):
     • o Google (ansvarig för cookiefiler - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
     Kunden kan ta tillbaka samtycket när som helst genom att skicka ett meddelande till e-postadressen: kontakt@arttor.se.
 4. Som standard accepterar de flesta webbläsare som finns tillgängliga på marknaden lagring av cookiefiler. Var och en kan definiera villkor för användning av cookiefiler med hjälp av sin webbläsares inställningar. Detta innebär att man delvis kan begränsa (ex. tillfälligt) eller helt stänga av möjligheten att spara cookiefiler – i det senaste fallet kan detta påverka vissa funktionaliteter av Webbshopen (det kan exempelvis bli omöjligt att gå igenom Beställningsprocessen via Beställningsformuläret eftersom produkter i varukorgen inte sparas vid respektive steg i Beställningsprocessen).
 5. Webbläsarens inställningar vad beträffar cookiefiler är väsentliga var gäller samtycket till att vår Webbshop använder cookiefilerna – enligt föreskrifterna kan sådant samtycke uttryckas också genom webbläsarens inställningar. Vid avsaknad av sådant samtycke måste webbläsarens inställningar avseende cookiefiler ändras.
 6. I varje fall kan ni spärra möjligheten att installera cookiefiler eller ta bort permanenta cookiefiler med hjälp av lämpliga inställningar av er webbläsare. Vid problem rekommenderar vi att ta del av er webbläsares hjälpfil eller kontakta webbläsarens tillverkare.
 7. Detaljerad information om ändring av inställningar avseende cookiefiler samt deras borttagning i de populäraste webbläsarna finns i webbläsarens hjälpflik samt på följande sidor (det räcker att klicka på lämplig länk):
 8. Personuppgiftsansvarig behandlar även anonyma driftdata i samband med användandet av Webbshopen (IP-adress, domän) för att generera statistik som är hjälpsam för administrering av Webbshopen. Denna data är av samlad och anonym karaktär, dvs. de innehåller inte uppgifter som identifierar personer som besöker Webbshopens sida. Datan avslöjas inte för tredje part.

Rättigheter av personer vars personuppgifter behandlas

 1. Kundens har rätt att hos personuppgiftsansvarig begära tillgång till sina personuppgifter, rätt att begära att behandlingen begränsas, rätt att begära ändring eller rättelse när personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga, rätt att överföra uppgifterna, begränsa behandlingen eller ta bort uppgifterna samt rätt att inkomma med invändning mot att personuppgifterna behandlas.
 2. Kunden kan själv ändra eller rätta till uppgifterna då dessa är felaktiga eller ofullständiga genom att använda en avsedd funktion på Kundkontot.
 3. När Kunden gett sitt samtycka till behandling av personuppgifter kan samtycket tas tillbaka när som helst utan att detta påverkar behandlingens laglighet innan samtycket återkallats.
 4. PFör att fullfölja rättigheterna enligt ovan kontakta Personuppgiftsansvarig genom att skicka ett skriftligt meddelande till Personuppgiftsansvariges adress: Gostkowo 19, 87-148 Łysomice eller med e-post till Personuppgiftsansvariges e-postadress: dane.osobowe@www.arttor.se.
 5. Vid brott mot reglerna för behandling av personuppgifterna kar Kunden rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten som i detta fall är Chefen för Dataskyddsmyndigheten.

Behandlingstid

 1. Kundens personuppgifter behandlas under den tid som är nödvändig för ett riktigt fullföljande av Försäljningsavtalet och under preskriberingstid för kraven.
 2. Kundens personuppgifter som skaffats på basis av samtycket för behandling i marknadsföringssyftet kommer att behandlas tills samtycket tas bort.

Samtycke för publicering av frågor

 1. Användaren lämnar sitt samtycke till att Personuppgiftsansvarig på Webbshopens sida publicerar innehållet i en fråga som Kunden skickar till Webbshopen via frågeformulär som finns på Webbshopens sida. Frågor som publiceras på det viset åtföljs inte av frågeställarens personuppgifter och i synnerhet dennes e-postadress.

Upphovsrätter

 1. Webbshopen inkl. dess namn samt ingående: foton, bilder, ljud-, videomaterial, presentationer, grafiska element, information, programvara samt rättigheter vad gäller databaser samt allt annat material som presenteras på Webbshopens sida eller laddas ner från denna sida (nedan: ”Innehåll”) åtnjuter rättsskydd och rättigheter till dessa tillfaller deras ägare, Säljaren eller aktörer som Säljaren ingått avtal erfordrade med. Säljarens innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärket, undertecknade handelsavtal och andra rättigheter. Användaren är behörig att nyttja Innehållet inkl. Säljarens Innehåll i enlighet med lagen och endast inom gränserna för tillåtet personligt bruk och endast för att nyttja Webbshoppen på ett korrekt sätt. Nyttjande av Säljarens Innehåll i annan omfattning är endast tillåten med Säljarens samtycke som inhämtats i förtid som måste beviljas i skriftlig form för att vara gällande. Användaren får inte på något sätt modifiera Säljarens Innehåll och inte heller mångfaldiga det, visa offentligt, spela upp, distribuera eller utnyttja på annat sätt i något offentligt eller kommersiellt syfte. Obehörigt nyttjande av Innehållet kan bryta mot föreskrifterna avseende immaterialrätt (inkl. bestämmelser i lagen av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och liknande rättigheter), varumärke, privathet och reklam eller andra rättigheter regler och föreskrifter. Användaren får inte ta bort någon upphovsrätt, varumärke eller andra meddelanden från Webbshopen eller något Innehåll. Alla rättigheter till Innehållet som inte beviljats i denna privatpolicy eller på basis av ett särskilt samtycke enligt ovan förbehålles av och för ägare av sådant Innehåll och åtnjuter rättsskydd.

Slutliga bestämmelser

 1. Webbshopen kan innehålla länkar till andra webbsidor. Denna privatpolicy gäller endast för webbshopen www.arttor.se.
 2. Frågor avseende Privatpolicyn ska skickas till e-postadressen: dane.osobowe@www.arttor.se
 3. Webbshopen förbehåller sig rätten att införa ändringar i och uppdatera denna policy när som helst för att säkerställa att den hela tiden uppfyller de gällande lagkraven samt motsvarar det aktuella produkt- och serviceutbudet. Alla ändringar kommer att publiceras i form av enhetlig text innehållande ändringar i Privatpolicyn på webbshopens sida www.arttor.se. Vid varje inköp hos webbshopen www.arttor.se måste man ta del av och godkänna den aktuella versionen av Privatpolicyn.
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel